Bip ZSAEiO

Wniosek z 04.12.2021

 

Petycjia z dnia 21 sierpnia 2018r. - skan petycji w formacie pdf

Data złożenia  petycji - 21 sierpnia 2018r.
Przewidywany termin załatwienia - 21 listopada 2018r.

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” - tablice multimedialne + projektor krótkoogniskowy

Postępowanie   o  wartości    szacunkowej   mniejszej   od  kwoty 130 000 zł   prowadzone  jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.)

 zał. nr 1 - formularz ofertowy - tablica

Załacznik nr 2 - projekt umowy - tablica

zapytanie ofertowe - tablica

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - tablica


Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. - laptopy

Postępowanie   o  wartości    szacunkowej   mniejszej   od  kwoty 130 000 zł   prowadzone  jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.)

zał. nr 1 - formularz ofertowy - laptopy

Załacznik nr 2 - projekt umowy - laptopy

zapytanie ofertowe - laptop

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - laptop

 


Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.

 

Statut Zespołu

PROCEDURY COVID19 rok szkolny 2020-2021 stan prawny na dzień 01.09.2020

Zestaw podręczników do klasy pierwszej liceum i technikum w roku szkolnym 2022/2023

Dostawa paliwa gazowego w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Skany rejestru kontroli wraz z protokołami

2.12.2019 - Stan sanitarny

30.01.2019 - Program Ars

21.07.2021 - Sanepid

29.09.2021 - ZUS

Kontrole - ZSAEiO

Publikacja sprawozdania finansowego - BILANSU za 2021 rok 

>>> Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Publikacja sprawozdania finansowego - BILANSU za 2020 rok 

>>> Bilans_2020_ZSAEiO

>>> ZZFJ_2020_ZSAEiO 

>>> RZiS_2020_ZSAEiO

>>> Zal_nr_1-INFORMACJA_DODATKOWA_2020

Publikacja sprawozdania finansowego - BILANSU za 2019 rok 

>>> Bilans_2019_ZSAEiO

>>> ZZFJ_2019_ZSAEiO 

>>> RZiS_2019_ZSAEiO

>>> Zal_nr_1-INFORMACJA_DODATKOWA_2019

Publikacja sprawozdania finansowego - BILANSU za 2018 rok 

>>> Bilans_2018_ZSAEiO

>>> ZZFJ_2018_ZSAEiO

>>> RZiS_2018_ZSAEiO

>>> Zal_nr_1-INFORMACJA_DODATKOWA