Dyrektor: mgr Dagmara Jarosz-Lewandowska

v-ce dyrektor: mgr Małgorzata Grzelewska

kierownik szkolenia praktycznego: mgr Piotr Swiers

kierownik szkolenia praktycznego: mgr Beata Majka-Sowińska

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.