Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z krótką instrukcją korzystania z zasobów naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

MENU

Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w prezentowanym biuletynie, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny z przyciskami, po lewej stronie ekranu, jak również pomocnicze menu górne.

STOPKA

Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyświetlana jest stopka podająca informacje: 

a) Kto jest głównym redaktorem BIP,

b) Kiedy dokonano ostatniej modyfikacji oglądanej strony (data i czas).

c) Pod metryczką znajdują się również pliki załączone do artykułu.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.