Nauczyciele bibliotekarze zapraszają całą społeczność  szkolną do wzięcia udziału w XIII edycji akcji Podaruj znicz na Kresy, jak co roku organizowanej przez Górnośląski Oddział towarzyszenia Wspólnota Polska. Znicze można przynosić do biblioteki szkolnej do 22 października.

Zebrane od Was znicze przeniesione zostaną do Biura Organizacji Pozarządowych w Bytomiu. Przewiezione na Ukrainę, zapalone będą w dniu 1. listopada na opuszczonych grobach naszych Rodaków.

Niech światło zebranych przez nas zniczy zapłonie

na polskich grobach i poświadczy naszą pamięć o Zmarłych,

którzy pozostali na ukochanych Kresach na zawsze

Podaruj znicz na kresy