Drukuj

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone, co oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Jest to decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jakiekolwiek dodatkowe informacje przekazywać będziemy Państwu za pośrednikiem dziennika elektronicznego, stąd też uprzejmie prosimy o codzienne ich śledzenie.