Drukuj

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców, aby przekazywali swoim dzieciom informacje o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i higieny, jak również zwracali uwagę, aby unikały dużych skupisk ludzi, a najlepiej pozostały w swoich domach.

W przypadku, gdy dzieci i młodzież będą gromadziły się w dużych skupiskach ludzi /komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe, galerie, obiekty sportowe itp/ patrole Straży Miejskiej i Policji obecne na terenie miasta będą stanowczo reagowały na tego typu zdarzenia. Przypominamy, że mamy do czynienia z okresem, gdzie trzeba mieć na uwadze działania profilaktyczne, stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny, a zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i zamknięcie szkół nie jest okresem dodatkowych ferii.

Apelujemy:

Rodzicu:

Uczniu:

 

Prosimy również o zapoznanie się z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach