Drukuj

Szanowni Państwo,#wspieramymaturzystów

dzisiejsza edukacja, na wszystkich poziomach, stanęła w obliczu bardzo trudnej sytuacji, na którą ani nauczyciele, ani uczniowie i studenci nie byli gotowi. Warto jednak skupić się na tym, co i w jaki sposób możemy zrobić, jak zarządzać tą zmianą. W dydaktyce niezwykle ważna jest relacja i współpraca oraz różne perspektywy. Uniwersytet Śląski w Katowicach jako uczelnia, która badaniami naukowymi i działaniami dydaktycznymi stara się dzielić właśnie z szerokim gronem odbiorców, wykraczającym poza społeczność akademicką – zaprasza dziś do akcji #wspieramymaturzystów.

Akcja #wspieramymaturzystów to oferta e-wykładów z przedmiotów obowiązkowych - język polski i matematyka oraz przedmiotów dodatkowych, konsultacje on-line oraz specjalnie przygotowane materiały do pobrania. Wsparcie rozumiane jest w tym kontekście holistycznie – poza najważniejszym, czyli merytorycznym przygotowaniem do egzaminu, ważna jest także pomoc w efektywnym planowaniu nauki i radzeniu sobie ze stresem.
Więcej informacji na stronie: www.us.edu.pl/us-wspiera/#wspieramymaturzystow

 Zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie informacji na temat akcji wszystkimi możliwymi kanałami komunikacji. Szczególnie prosimy o przekazanie informacji Państwa uczniom oraz ich rodzicom.

Z wyrazami szacunku
Dział Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach