Drukuj

Organizatorzy XXI. edycji Powiatowego Konkursu Historii Bytomia informują, że z powodu trwającej pandemii zostały przełożone terminy eliminacji do konkursu we wszystkich  kategoriach wiekowych.

Aby umożliwić uczniom szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, którzy interesują się  historią naszego Miasta wzięcie udziału w konkursie, przesuwamy eliminacje na koniec września 2020 roku. Dokładne terminy eliminacji zostaną podane na początku września 2020 r.  Zakres materiału i miejsca eliminacji nie ulegają zmianie.

Informujemy, że konkurs odbywa się od 2000 roku. Promuje wśród młodych mieszkańców naszego Miasta jego ciekawą i wielowiekową historię. W konkursie uczniowie biorą udział parami. Konkurs jest dwuetapowy, składa się z eliminacji - w formie testu pisemnego, i finału - w formie pytań pisemnych i zadań praktycznych. W bieżącym roku ma odbyć się w czterech  kategoriach wiekowych. Zapraszamy do udziału uczniów młodszych i starszych klas szkoły podstawowej, uczniów szkól specjalnych i uczniów szkół ponadpodstawowych. 

 Organizatorzy