W dniu 28 września  2023 roku  przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego. Zgodnie z Regulaminem w skład prezydium Samorządu Uczniowskiego weszły trzy osoby z następującym przydziałem czynności w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca - Natalia  Kęsik

Zastępca przewodniczącej - Szymon Bakalarz

Sekretarz - Anna Pijewska