Dyrektor szkoły: mgr Dagmara Jarosz - Lewandowska

Wicedyrektor szkoły: mgr Aleksandra Puchała 

kierownik szkolenia praktycznego: mgr Piotr Swiers 

kierownik szkolenia praktycznego: mgr Beata Majka-Sowińska 

       
   

Nauczyciel

Przedmiot

mgr

 

Belka Katarzyna

przedmioty zawodowe

      wiedza o społeczeństwie

mgr

 

Bobulska Maria

biologia

     

podstawy przedsiębiorczości

mgr   Bibiela Aleksandra

biologia

     

chemia

mgr

 

Cembrzyńska Katarzyna

chemia

     

biologia

     

przedmioty zawodowe

     

psycholog

mgr

 

Bogdan Ciepłak

matematyka

     

fizyka

mgr

 

Czekaj Sylwia

język polski

mgr

 

Czekaj Wiesław

samoobrona

     

wychowanie fizyczne

mgr

 

Domałeczna Agnieszka

przedmioty zawodowe

mgr

 

Drzewiecka – Świderska Agnieszka

język niemiecki

mgr

 

Eckert-Kinecka Joanna

język angielski

mgr

 

Fajer Barbara

religia

     

przedmioty zawodowe

     

WDŻ

mgr

 

Fehler-Matejczyk Angelika

język niemiecki

mgr

 

Barbara Górny

przedmioty zawodowe

mgr

 

Katarzyna Grabowska

matematyka

mgr

 

Grzelewska Małgorzata

matematyka

mgr

 

Monika Grzyb

język polski

     

historia

mgr

 

Henkel Józef

wychowanie fizyczne

mgr

 

Herisz Aleksandra

plastyka

      przedmioty zawodowe

mgr

 

Horak-Janikowska Maria

historia

     

historia i społeczeństwo

mgr

 

Hyla Anna

język polski

mgr

 

Jarosz-Lewandowska Dagmara

przedmioty zawodowe

      język niemiecki

mgr

 

Sebastian Jarzębak

wychowanie fizyczne

mgr

 

Jastal Iwona

język angielski

      przedmioty zawodowe

mgr

 

Jon Barbara

religia

mgr

 

Jurek Dorota

bibliotekarka

mgr   Kęsik Katarzyna przedmioty zawodowe

mgr

 

Kolanik-Biały Elżbieta

wychowanie fizyczne

mgr

 

Kowalska Romana

przedmioty zawodowe

mgr

 

Patryk Łoziak

wychowanie fizyczne

mgr

 

Majka-Sowińska Beata

edukacja dla bezpieczeństwa

     

chemia

mgr

 

Jagoda Małek

język angielski

mgr

 

Michalik Małgorzata

geografia

mgr

 

Misiak Iwona

przedmioty zawodowe

mgr inż.

 

Nobis-Biernacka Sonia

przedmioty zawodowe

mgr

 

Liliana Nawrocka

historia i teraźniejszość

mgr

 

Niedziela Beata

przedmioty zawodowe

mgr

 

Patałąg Tadeusz

język niemiecki

mgr   Puchała Aleksandra przedmioty zawodowe

mgr

 

Qaddourah Hasseeb

język angielski

mgr

 

Rojowski Jacek

geografia

     

EdB

     

historia

mgr

 

Rybicka Joanna

przedmioty zawodowe

mgr

 

Anna Rybkowska

-------

mgr

 

Czekaj Sylwia

język polski

mgr

 

Dorota Sieńko-Jarosz

przedmioty zawodowe

mgr inż.

 

Swiers Andrzej

matematyka

mgr

 

Mirosława Swiers

język polski

mgr

 

Swiers Piotr

matematyka

mgr

 

Szarzyńska Bożena

pedagog szkolny

mgr

 

Szeliga Agnieszka

język angielski

mgr

 

Szmalec Bożena

język polski

mgr

 

Świerczek Karolina

przedmioty zawodowe

mgr

 

Tarczyńska Edyta

wychowanie fizyczne

     

WDŻ

     

pierwsza pomoc przedmedyczna

mgr

 

Tomalak Robert

matematyka

     

fizyka

     

informatyka

mgr

 

Tomczyk Izabela

pedagog szkolny

mgr

 

Warmuz Monika

matematyka

mgr

 

Wesołka Monika

bibliotekarka

mgr

 

Winszczyk Bożena

informatyka

     

przedmioty zawodowe

mgr

 

Włoczka Paulina

język angielski

     

przedmioty zawodowe