W związku z decyzją  Ministra Edukacji Narodowej o odwołaniu zajęć  dydaktyczno- edukacyjnych pragniemy Państwa poinformować o możliwości skorzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie online.

Z pomocy i wsparcia można skorzystać codziennie od poniedziałku do piątku poprzez mobi dziennik, SKYPE (nick Bożena Szarzyńska) (nick Izabela Tomczyk) lub przez telefon  po uprzednim kontakcie emailowym na mobi dzienniku. 

Dni i godziny dyżurów online pedagogów :

Izabela Tomczyk

Poniedziałek  15.00-19.00

Wtorek  15.00-19.00

Środa  09.00-13.00

Czwartek  15.00-19.00

Piątek  09.00-13.00

 

Bożena Szarzyńska

Poniedziałek  09.00-13.00

Wtorek   09.00-13.00

Środa  15.00-19.00

Czwartek   09.00-13.00

Piątek  15.00-19.00

 

Dbajmy o siebie i swoich najbliższych. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny.
Z pozdrowieniami
Pedagogdzy ZSAEiO

Izabela Tomczyk
Bożena Szarzyńska 

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie.
 

Od 25 marca2020r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia odbywać się będą na odległość, według planu lekcji danej klasy lub danego ucznia (nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia) przy wykorzystaniu przez nauczycieli i uczniów najróżniejszych dostępnych możliwości, które zostaną ustalone między prowadzącym – nauczycielem, a uczniami danego zespołu klasowego.

W razie jakichkolwiek uwag dotyczących organizacji zajęć proszę o ich niezwłoczne zgłaszanie równolegle nauczycielowi prowadzącemu lekcję i wychowawcy klasy poprzez wysłanie informacji za pośrednictwem mobi dziennika. 

Jednocześnie podkreślam, że wybrana forma  zajęć musi być dostępna dla każdego ucznia, co oznacza, że jeśli uczeń nie ma możliwości uczestniczenia w zaproponowanej formie aktywności, nauczyciel zobowiązany jest do ustalenia indywidualnie  sposobu, w jakim uczeń realizował będzie obowiązek nauki na jego lekcjach. 

Nauczyciele dostępni są od jutra dla swoich uczniów i rodziców w czasie trwania ich wspólnych zajęć edukacyjnych zgodnie z planem lekcji oraz w czasie ustalonego dyżuru.  

Do dyspozycji uczniów i rodziców są również pedagodzy szkolni. Harmonogram dyżurów dostępny jest na stronie internetowej szkoły i na FB.   

Życzymy wszystkiego co najlepsze, wytrwania w tym trudnym dla nas wszystkich okresie i w razie jakichkolwiek pytań, czy też problemów służę pomocą 

Z życzeniami zdrowia i spokoju
Dagmara Jarosz-Lewandowska
Dyrektor ZSAEiO