Ogłoszenie wypoczynek 2019

Wniosek wypoczynek 2019

Ogłoszenie - pomoc finansowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2018

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2018

Ogłoszenie wypoczynek

Wniosek wypoczynek

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Aneks do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Aneks nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Aneks nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Aneks nr 4 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Aneks nr 5 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych