Ogłoszenie - pomoc finansowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2023 

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2023 

Ogłoszenie wypoczynek 2023 

Wniosek wypoczynek 2023 

 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych