SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

09.09.2019r. godz. 16.30 - spotkania organizacyjne 

18.11.2019r. godz.17.00 - bieżące wyniki postępów uczniów w nauce i zachowaniu oraz przewidywane oceny ndst w klasach programowo najwyższych  

17.12.2019r. - przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej ocen klasyfikacji za I semestr klas programowo najwyższych

20.12.2019r. - przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przewidywanych ocen ndst i nkl za I semestr. 

03.02.2020r. godz.17.00 - podsumowanie wyników postępów uczniów w nauce i zachowaniu po I semestrze

23.03.2020r. godz.17.00 - bieżące wyniki postępów uczniów w nauce i zachowaniu oraz przewidywane oceny roczne klas programowo najwyższych  

25.05.2020r. godz.17.00 - przewidywane oceny klasyfikacji rocznej.

 

Warunki szczególne do Ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia: 14.000 zł
Składka 45 zł.
 
Jeżeli dziecko wyczynowo uprawiania sport poza szkołą, składka wzrasta o 20 % i wynosi 54 zł.