NUMER KONTA NA KTÓRE MOŻNA DOKONYWAĆ WPŁAT NA RZECZ

RADY RODZICÓW ZSAEiO:

57 1020 2368 0000 2802 0371 2205