Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA - UMOWA CYWILNOPRAWNA

KLAUZULA INFORMACYJNA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA NAUCZYCIELE

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA - NAUCZYCIELE

KLAUZULA INFORMACYJNA PRACOWNICY

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA - POZOSTALI PRACOWNICY

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA - PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny.

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. monitorowania stanu zdrowia

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/UCZNIOWIE

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY – WYNIKI REKRUTACJI

KLAUZULA INFORMACYJNA – FACEBOOK

KLAUZULA INFORMACYJNA – Instagram

KLAUZULA INFORMACYJNA – Strona internetowa Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących

KLAUZULA INFORMACYJNA PPK

KLAUZULA INFORMACYJNA – RADA RODZICÓW

Klauzule informacyjne - nauczanie na odległość

Klauzula informacyjna - rodzic/opiekun prawny/uczniowie - zdalne nauczanie

Klauzula informacyjna - rodzic/opiekun prawny/uczniowie - dziennik elektroniczny

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN – grupy międzyszkolne – dodatkowe zajęcia dla uczniów z języka polskiego

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> zgoda na przetwarzanie wizerunku - pracownik

>>> zgoda na przetwarzanie wizerunku - uczeń niepełnoletni

>>> zgoda na przetwarzanie wizerunku - uczeń pełnoletni