ZSAEiO ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych Technikum na rok szkolny 2023/2024
w następujących zawodach:

  • NOWOŚĆ Technik stylista Technik stylista zajmuje się projektowaniem wszystkich typów odzieży, ale także kostiumów do występów teatralnych czy sesji zdjęciowych. Zna się zarówno na historii mody jak i śledzi najnowsze trendy modowe. Nie ma trudności z przygotowaniem kostiumu czy pokazu mody. >> PREZENTACJA KIERUNKU
  • Technik ekonomista to świetny zawód, dający perspektywy zatrudnienia. Ucząc się w tej klasie poznasz, czym jest ekonomia, rachunkowość, finanse i prawo. Nauczysz się sporządzać rozliczenia, analizować finanse firm i prowadzić dokumentację. Zdobędziesz ciekawy zawód i możliwość zatrudnienia w instytucjach państwowych, firmach prywatnych, bankach lub będziesz mieć możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. >> PREZENTACJA KIERUNKU
  • Technik logistyk to poszukiwany specjalista. Ucząc się w tej klasie odkryjesz, czym jest logistyka, gospodarowanie zapasami i magazynem, w jaki sposób można zorganizować transport ładunków, jak zarządzać różnymi procesami w firmie. Zdobędziesz ciekawy i dobrze płatny zawód, który da Ci możliwość zatrudnienia w firmach logistycznych, spedycyjnych, centrach dystrybucji, firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych. >> PREZENTACJA KIERUNKU
  • Technik przemysłu mody to zawód dla osób, które pasjonują się modą. Jeśli chcesz poznać, czym jest projektowanie, kreowanie, modelowanie i szycie odzieży, to jest to zawód dla Ciebie. Nauczysz się konstruować i szyć odzież, poznasz ciekawych kreatywnych ludzi, weźmiesz udział w pokazach mody, zajęciach warsztatowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Techniczną, zdobędziesz doświadczenie zawodowe podczas praktyk w firmie Norman, a po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę lub kontynuować naukę na wybranej przez siebie uczelni (np. w WST na kierunku projektowanie mody). >> PREZENTACJA KIERUNKU
  • Technik reklamy to osoba kreatywna i przebojowa. W trakcie nauki dowiesz się, jak przeprowadzać wywiady, zbierać dane, opracowywać ankiety, tworzyć produkty reklamowe. Po ukończeniu szkoły będziesz mieć możliwość podjęcia pracy w agencji reklamowej, radiu, telewizji na stanowisku agenta reklamowego, copywritera, art designera. Możesz też ubiegać się o pracę w agencjach PR, działach marketingu lub reklamy różnych firm. Z powodzeniem możesz podjąć dalsze studia na dowolnie wybranym przez siebie kierunku. >> PREZENTACJA KIERUNKU

ZSAEiO ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych Liceum na rok szkolny 2023/2024
w następujących klasach:

  • Klasa policyjna pod patronatem Wyższej Szkoły Policji ze Szczytna, obok standardowego programu, przewidzianego dla LO, realizuje zajęcia z prawoznawstwa, prawa administracyjnego, prawa karnego i cywilnego. W ramach zajęć obowiązkowych uczniowie trenują samoobronę, poznają psychologię pracy policjanta, uczestniczą w zajęciach organizowanych przez WSPoL, WSZOP i Komendę Miejską Policji w Bytomiu. >> PREZENTACJA KIERUNKU
  • Klasa psychologii społecznej: jej uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i filozofii. Poszerzają kompetencje społeczne i w ciekawy sposób odpowiadają na pytanie, kim jest człowiek i jak go zrozumieć. Poznają sposoby zastosowania psychologii w życiu codziennym. Uczniowie uczestniczą w wykładach w ramach współpracy z Uniwersytetem SWPS. Po ukończeniu nauki mogą podjąć studia wyższe np. na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia.

ZSAEiO ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 na rok szkolny 2023/2023
w następujących klasach:

  • Fotograf - to zawód, w którym będziesz mógł zająć się fotografią komercyjną i użytkową . Zdobędziesz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną. Nauczysz się wykonywać zdjęcia reklamowe, reportażowe, okolicznościowe. Poznasz tajniki dobrej, profesjonalnej fotografii. Będziesz specjalistą zajmującym się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i publikowaniem obrazów z wykorzystaniem różnych technik oraz nośników obrazów. Uzyskasz możliwość zatrudnienia w redakcjach gazet, fotolaboratoriach, zakładach fotograficznych, agencjach reklamowych lub założysz własną działalność usługową. >> PREZENTACJA KIERUNKU
  • Magazynier–logistyk - to jeden z bardziej poszukiwanych zawodów. Kształcąc się w tym zawodzie będziesz przygotowany do przyjmowania, wydawania, przechowywania towarów, prowadzenia dokumentacji magazynowej. W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikacje z zakresu obsługi różnych maszyn i programów komputerowych. Nauczysz się korzystać z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów. Uzyskasz możliwość zatrudnienia w firmach logistycznych, produkcyjnych, sklepach, hurtowniach, centrach logistycznych. >> PREZENTACJA KIERUNKU

PROCEDURY PRZYJĘCIA DO  KLAS PIERWSZYCH 

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 5, BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 5 

W ZESPOLE SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

NA ROK SZKOLNY 2023/2024