ZSAEiO ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 na rok szkolny 2023/2023
w następujących klasach:

  • Fotograf - to zawód, w którym będziesz mógł zająć się fotografią komercyjną i użytkową . Zdobędziesz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną. Nauczysz się wykonywać zdjęcia reklamowe, reportażowe, okolicznościowe. Poznasz tajniki dobrej, profesjonalnej fotografii. Będziesz specjalistą zajmującym się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i publikowaniem obrazów z wykorzystaniem różnych technik oraz nośników obrazów. Uzyskasz możliwość zatrudnienia w redakcjach gazet, fotolaboratoriach, zakładach fotograficznych, agencjach reklamowych lub założysz własną działalność usługową. >> PREZENTACJA KIERUNKU
  • Magazynier–logistyk - to jeden z bardziej poszukiwanych zawodów. Kształcąc się w tym zawodzie będziesz przygotowany do przyjmowania, wydawania, przechowywania towarów, prowadzenia dokumentacji magazynowej. W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikacje z zakresu obsługi różnych maszyn i programów komputerowych. Nauczysz się korzystać z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów. Uzyskasz możliwość zatrudnienia w firmach logistycznych, produkcyjnych, sklepach, hurtowniach, centrach logistycznych. >> PREZENTACJA KIERUNKU