EKO-PLANETA

W roku szkolnym 2020/2021 test konkursowy przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych:
„Maluch”- uczniowie klas III i IV szkół podstawowych;
„Młodzik” – uczniowie klas V i VI szkół podstawowych;
„Adept” – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych;
„Żak” – uczniowie szkół ponadpodstawowych
Uczniowie mogą również wziąć udział w konkursie prac indywidualnych na temat: „Zwierzęta wokół nas”
Dokumenty zgłoszeniowe można do nas przesyłać przesłać (mailem, faxem lub listownie) do dnia 9 października 2020 r.
Jak co roku na uczestników, nauczycieli oraz szkoły czekają wspaniałe nagrody. Mamy nadzieję, że i w tym roku nie zabraknie Państwa Placówki w naszej edukacyjnej zabawie.
Zapraszam serdecznie.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

W tym roku kiermasz podręczników odbywa się na FB biblioteki szkolnej.

Gdyby ktoś z Was chciał dołączyć do grupy Kiermasz podręczników prosimy kliknąć poniższy link

 www.facebook.com/groups/365076481323378/edit/

Kiermasz podręczników

Narodowe czytanie 2020

Nauczyciele bibliotekarze ZSAEiO serdecznie zapraszają do udziału w dziewiątej odsłonie Narodowego Czytania. Lekturą tegorocznej edycji jest "Balladyna" Juliusza Słowackiego. 

Akcja, ze względu na epidemię, organizowana jest w innej formie niż w poprzednich edycjach. Proponujemy zdalne czytanie fragmentów Balladyny, które zamieszczać będziemy na stronie biblioteki szkolnej bibliotekazsaeio.blogspot.com/ 

Już jutro na naszej stronie Akt Pierwszy lektury. 

Zachęcamy również do odwiedzania strony Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filii w Bytomiu, gdzie zamieszczone będą nagrania wybranych fragmentów utworu w formie filmów, wsparte krótkim komentarzem- linki do nich zostaną zamieszczone na Facebooku PBW. W piątek na stronie PBW zamieszczona zostanie również prezentacja multimedialna na temat Juliusza Słowackiego oraz jego twórczości.

Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury, 24.08.2020 r.

Pasażer:

 1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego.
 2. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.

Kierowca i obsługa pojazdu:

 1. Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (rekomendowane maseczki, przyłbice). Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi pojazdu.
 2. Kierujący pojazdem może nie wpuścić  do pojazdu osoby bez zasłoniętych ust i nosa oraz wyprosić  pasażera z pojazdu, który nie zasłania ust i nosa.
 3. Zablokowanie przycisków do otwierania/zamykania drzwi. Otwieranie/zamykanie drzwi przez kierującego.

Przedsiębiorca:

 1. Obłożenie miejsc w pojazdach musi być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi:
 2. 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – w ramach gminnych przewozów pasażerskich, komunikacji miejskiej, powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich i powiatowych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 10 i 10a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym i przewozów pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – wykonywanych wyłącznie w obszarze czerwonym,
 3. 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
 4. Ozonowanie pojazdu lub dezynfekcja z użyciem alternatywnej metody po zakończeniu przewozu każdego dnia.
 5. Regularne mycie i dezynfekcja, stosownie do potrzeb, powierzchni dotykowych w pojeździe podczas przerw w pracy pojazdu, nie mniej niż 2 razy dziennie.
 6. W razie konieczności zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów w godzinach szczytu komunikacyjnego.
 7. W przypadku szkolnych przewozów autobusowych, zapewnienie środków do dezynfekcji rąk przy wsiadaniu do pojazdu i po jego opuszczeniu przez pasażerów.
 8. Zapewnienie dla pasażerów środków do dezynfekcji na terminalach, dworcach autobusowych, z których odjeżdżają i przyjeżdżają pojazdy komunikacji publicznej.
 9. Umieszczenie w pojeździe informacji dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 10. Aktualizowanie zasad w zależności od obowiązywania w danym powiecie strefy czerwonej lub żółtej.
 11. W przypadku stosowania w pojeździe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, tzn. działających w systemie zapewniającym możliwość pracy bez stosowania powietrza pochodzącego z cyrkulacji powietrze zużyte wywiewane z wnętrza pojazdu powinno być, w miarę możliwości, usuwane na zewnątrz, a do wnętrza nawiewane powinno być głównie uzdatnione powietrze świeże (atmosferyczne) z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji.
 12. Jeśli w pojeździe stosowane jest powietrze podlegające cyrkulacji, krążące w układzie zamkniętym, powinno podlegać filtracji z użyciem wysokiej klasy filtrów powietrza o oznaczeniach zgodnych z aktualną klasyfikacją filtrów i normami określającymi ich sprawność w zakresie redukcji liczby cząstek o określonej wielkości – stosowanie powietrza z cyrkulacji jest dopuszczalne tylko w przypadku braku możliwości innych rozwiązań technicznych oraz ograniczone do niezbędnego minimum. Personel techniczny podczas dezynfekcji musi stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
 13. W przypadku braku wentylacji lub klimatyzacji, pożądanym jest, aby wymiana powietrza w środkach transportu odbywała się poprzez pozostawienie otwartych okien i wywietrzników dachowych.
 14. W przypadku zagrożenia biologicznego (przejazd osoby chorej z wyraźnymi objawami choroby, krew i wymioty) konieczne jest natychmiastowe wycofanie pojazdów z eksploatacji do czasu pełnej dezynfekcji.