Szanowni Rodzice Uczniów ZSAEiO

już jutro rozpoczynamy nowy rok szkolny, trochę inny niż wszystkie poprzednie. Zapewniam Państwa, że dołożymy starań, by należycie dbać o bezpieczeństwo Państwa dzieci. Prosimy jednak, by byli Państwo uprzejmi wspomóc nas w tych działaniach stosując się do opracowanej przez nas procedury i zachęcając Państwa dzieci do jej przestrzegania. Wierzymy, że nasze wspólne wysiłki pomogą nam uniknąć potencjalnego zagrożenia. Jeśli jest taka możliwość zachęcamy do korzystania z mobi dziennika w celu załatwiania spraw w sekretariacie szkoły, w celu unikania konieczności przychodzenia do szkoły. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

z poważaniem
Dagmara Jarosz-Lewandowska
Dyrektor ZSAEIO

>>>LINK do dokumentu z procedurami<<<

– Wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich – podkreślił w liście minister edukacji.

Minister edukacji zaznaczył również jak ważny dla rozwoju społecznego dzieci i młodzieży jest powrót do nauki stacjonarnej. Podkreślił, że kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

– Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki. -– napisał w liście Szef MEN.

Szef MEN zwrócił uwagę na działania podejmowane w ministerstwie w zakresie bezpiecznego powrotu do szkół.

– Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Już za kilka dni rozpoczniemy kolejny rok szkolny. Niewątpliwie będzie on wyjątkowy. Wyjątkowe będzie także rozpoczęcie roku szkolnego. Zamiast tradycyjnej akademii rozpoczniemy go na Fb i stronie www naszej szkoły. Jednocześnie zapraszamy naszych uczniów do przyjścia do szkoły zgodnie z poniższym harmonogramem:
1 a LO - godz. 9:00 w sali gimnastycznej
1a T - 9:15 w Auli (pierwsze piętro - sala 23)
1 bT- 9:30 sala 49 (drugie piętro)
2 cgT - 11:00
pozostałe drugie klasy - 10:00 klasy
trzecie - 10:30 klasy
czwarte - 11:00