27 luty, 2020

Dziś w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się odprawa z Kuratorami Oświaty na temat profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.

Podczas spotkania poinformowałem kuratorów o najważniejszych zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Przekazałem również przygotowane przy współpracy z MZ i GIS rekomendacje dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Przesyłam je również do Państwa z prośbą o zapoznanie się i stosowanie.

Proszę również o przeprowadzenie zajęć np. w ramach lekcji wychowawczych z uczniami o podstawowych zasadach higieny osobistej. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na to czy Państwa szkoły, przedszkola i placówki edukacyjne wyposażone są w niezbędne środki czystości.

Jednocześnie zachęcam do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecam Państwu oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne:www.gov.pl/koronawirus

 

Łączę wyrazy szacunku

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

 

Załączniki:

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej  dla dyrektorów przedszkoli, szkół  i placówek oświatowych PDF

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej  dla dyrektorów przedszkoli, szkół  i placówek oświatowych DOCX

Wykaz przepisów dla dyrektorów szkół DOCX

Infolinia.jpg

Klauzula informacyjna  - monitoring wizyjny
w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),  informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem systemu monitoringu jest Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu przy  ul. Webera 6 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel: 32 281 03 88, 32 282 34 82

           Dane kontaktowe inspektora: Inspektor IOD Urząd Miejski w Bytomiu  ul. Smolenia 35,  mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz ochrony mienia na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe; 
  1. Odbiorcami danych osobowych rejestrowanych przez system monitoringu będą wyłącznie organy publiczne w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa (np. policja, prokuratura, sąd) oraz firma obsługująca i serwisująca system monitoringu.
  2. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie  do 14 Okres przechowywania może zostać przedłużony do czasu zakończenia czynności lub postępowania w którym nagranie stanowi dowód w sprawie, jednakże nie dłużej niż do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań; 
  1. Kamery wizyjne obejmują następujące obszary wejście główne, korytarze, teren podwórka. 
  1. Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna,
    iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679);
  2. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny.

W związku z podjęciem przez Radę Miejska w dniu 25 listopada 2019 r. uchwały nr XXI/304/19 w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu poprzez zmianę siedziby z ul. Józefa Rostka 16 na pl. Klasztorny 2 oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w przedmiotowej sprawie informuje, że od dnia 1 września 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu będzie funkcjonowała w nowej lokalizacji tj. na placu Klasztornym 2.