Pomimo nadzwyczajnej sytuacji w szkołach, nasz SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

sfinalizował akcję :

UBRANIA DO ODDANIA

i w taki oto sposób zostaliśmy poinformowani jaka jest skala naszej tegorocznnej pomocy dla Malwiny:

Świetna robota! Na pasku postępu w kampanii Malwina się nie poddaje! Pomóżmy jej stanąć na nogi!, którą wskazałeś do przekazania swojej darowizny, pojawiła się kwota 121,33 zł uzyskana z przekazanych 159.8 kg ubrań! ☺

Dziękujemy za zaufanie i w imieniu wspartej Organizacji charytatywnej za okazaną pomoc. Dzięki takim osobom jak Ty niemożliwe nie istnieje ☺

 
 
 

Zespół UbraniaDoOddania