Organizacja przestrzenna stanowiska pracy z komputerem

 

Nawet najlepszy ergonomicznie sprzęt nie zapewni odpowiednich warunków pracy, jeśli nie będzie odpowiednio ustawiony względem ucznia, dostosowany do jego wymiarów i zadań wykonywanych na stanowisku pracy. Poniżej przedstawiono najważniejsze zalecane zasady, którymi należy się kierować dostosowując stanowisko komputerowe do pracy zdalnej ucznia.

 • Zajmując miejsce na stanowisku pracy pierwszym elementem, który powinien być dostosowany jest wysokość krzesła i wysokość stołu – taka aby klawiatura znajdowała się na wysokości łokci (przy ramionach swobodnie opuszczonych do dołu). W przypadku kiedy stół nie posiada regulacji wysokości niższym pracownikom może przydać się podnóżek.
 • Regulacje krzesła powinny być dobrane tak, aby możliwe było przyjęcie kąta w kolanach
  i kąta w biodrach – około 90° - 110°. Oparcie fotela powinno być ustawione tak, aby dotykało łopatek i przylegało do lędźwiowego odcinka kręgosłupa.
 • Ustawienie klawiatury powinno być takie, aby dawało możliwość oparcia nadgarstków na żelowych podkładkach, a przedramion na biurku lub podłokietnikach.
 • Ekran przeciętnego monitora powinien znajdować się w odległości ok. 60 cm od oczu? (ok. 1,5 przekątnej ekranu). Monitor powinien być ustawiony na wprost ucznia, tak by jego górna krawędź znajdowała się poniżej trochę poniżej poziomu oczu, a kąt między płaszczyzną monitora a linią patrzenia na środek monitora powinien wynosić około 90°. Dzięki temu zachowana będzie odpowiednia pozycja szyi i głowy oraz wzrok będzie mniej się męczył (w porównaniu z pionowym ustawieniem monitora).
 • Monitor powinien być ustawiony w taki sposób, aby zapewniać dobre warunki pracy wzrokowej (bez odbić i nadmiernych kontrastów), czyli bokiem do okna.
  W pomieszczeniu powinien być dostęp do światła naturalnego, z możliwością jego regulacji.
 • Należy także zwrócić uwagę na zapewnienie odpowiedniej przestrzeni na stanowisko pracy, dojście do tego stanowiska oraz na odpowiednią ilość miejsca pod biurkiem zapewniającą przyjmowanie wygodnej pozycji nóg.

Czas pracy przy komputerze

Utrzymywanie pozycji siedzącej jest dla człowieka mniej męczące fizycznie w porównaniu ze staniem jednak powoduje znacznie większe (o ok. 40 do 90%) obciążenie kręgosłupa lędźwiowego. Dlatego długie przebywanie w pozycji siedzącej jest dla człowieka uciążliwe. Może powodować zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa i krążków międzykręgowych, co w rezultacie prowadzi do ograniczenia jego ruchomości. Dlatego najprostszym rozwiązaniem jest taka organizacja nauki, aby możliwie często zmieniać pozycję ciała z siedzącej na stojącą czy chodzenie. Preferowane są krótkie przerwy po krótkich okresach pracy zamiast długich przerw po długich okresach nauki.

 

Dłuższe przerwy w nauce powinny być przeznaczone na bardziej intensywne ruchowo czynności, lub ćwiczenia gimnastyczne. Umożliwienie dostępu do miejsc na ruch fizyczny i odpowiednie zarządzanie czasem nauki spowoduje jego większą wydajność, poprawi  samopoczucie ucznia i korzystnie wpłynie na jego zdrowie.

Pozycja przed komputerem

Źródło : opracowano na podstawie www.ciop.pl

Portal https://matmat.edu.pl/ umożliwia naukę matematyki on-line, niezależnie od szkolnej klasy, co jest szczególnie istotne w przypadku roczników maturalnych.

Na portalu jest:

 • dostęp do kilku tysięcy ćwiczeń maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
 • algorytm dopasowujący poziom trudności zadań do umiejętności ucznia;
 • „tabliczat” - połączenie szkolnej tablicy i komunikatora;

Szczegółowe opisy poszczególnych funkcji znajdą Państwo na blogu: https://matmat.home.blog/

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców, aby przekazywali swoim dzieciom informacje o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i higieny, jak również zwracali uwagę, aby unikały dużych skupisk ludzi, a najlepiej pozostały w swoich domach.

W przypadku, gdy dzieci i młodzież będą gromadziły się w dużych skupiskach ludzi /komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe, galerie, obiekty sportowe itp/ patrole Straży Miejskiej i Policji obecne na terenie miasta będą stanowczo reagowały na tego typu zdarzenia. Przypominamy, że mamy do czynienia z okresem, gdzie trzeba mieć na uwadze działania profilaktyczne, stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny, a zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i zamknięcie szkół nie jest okresem dodatkowych ferii.

Apelujemy:

Rodzicu:

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu:

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe itp.);

 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Prosimy również o zapoznanie się z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone, co oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Jest to decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jakiekolwiek dodatkowe informacje przekazywać będziemy Państwu za pośrednikiem dziennika elektronicznego, stąd też uprzejmie prosimy o codzienne ich śledzenie.