Terminy składania wniosków do ZFŚS w 2024 r.

- dofinansowanie do wypoczynku 2024 – od 13.05.2024 do 31.05.2024

- dofinansowanie z okazji Świąt 2024 – od 18.11.2024 do 06.12.2024 r.

 

Ogłoszenie wypoczynek 2024 

Wniosek wypoczynek 2024 

Ogłoszenie - pomoc finansowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2023 

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2023 

 

 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych