SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

11.09.2023r.

Zebranie nr 1 -Spotkania organizacyjne

Godz. 16.30 aula szkolna kl. I –sze VII LO, przejście do sal na spotkanie z wychowawcami wg harmonogramu

Godz. 17.00 aula szkolna kl. I –sze TECHNIKUM, przejście do sal na spotkanie z wychowawcami wg harmonogramu

Godz. 17.30 aula szkolna klasy maturalne, po zebraniu z wychowawcami

13.11.2023r. godz.17.00-17.30 

Konsultacje1

Bieżące wyniki postępów uczniów w nauce i zachowaniu. Konsultacje możliwe ze wskazanymi nauczycielami zgłoszone przez rodzica poprze dziennik elektroniczny wychowawcy min 3 dni przed terminem konsultacji

11.12.2023r.

Zebranie nr 2 w sprawie przewidywanych nie klasyfikowań i ocen niedostatecznych

08.01.2024r. godz.17.00-17.30

Konsultacje2

Podsumowanie wyników postępów uczniów w nauce i zachowaniu po I semestrze 

25.03.2024r. godz.17.00

Zebranie nr 4 Bieżące wyniki postępów uczniów w nauce i zachowaniu oraz przewidywane oceny roczne klas programowo najwyższych

20.05.2024r.

Zebranie nr 5 Przewidywane oceny klasyfikacji rocznej.

 

Dodatkowe informacje

Zakończenie zajęć dydaktycznych w I sem - 26 stycznia 2024r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych - 26 kwietnia 2024r.

Zakończenie roku szkolnego - 21 czerwca 2024r.

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

02.11.23r, 03.11.23r, 02.01.24r ,02.05.24r, 31.05.24r

Dni przeznaczone na organizację matur

7.05.24r., 8.05.24r. ,9.05.24r.

Dni przeznaczone na egzamin zawodowy teoretyczny  /praktyczny

03.06.24r.

04.06.24r. 

Ubezpieczenie: 45 zł Warunki ubezpieczenia dostępne u wychowawców klas, płatność do 29.09.23r.