SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

14.09.2020r. od godz. 16.30 - spotkania organizacyjne 

16.11.2020r. godz.17.00 - bieżące wyniki postępów uczniów w nauce i zachowaniu oraz przewidywane oceny ndst w klasach programowo najwyższych  

14.12.2021r. – przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej ocen klasyfikacji za I semestr klas programowo najwyższych  

04.01.2021r. - przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przewidywanych ocen ndst i nkl za I semestr wszystkich pozostałych klas 

25.01.2021r. godz.17.00 – podsumowanie wyników postępów uczniów w nauce i zachowaniu po I semestrze

29.03.2021r. godz.17.00 - bieżące wyniki postępów uczniów w nauce i zachowaniu oraz przewidywane oceny roczne klas programowo najwyższych  

31.05.2020r. godz.17.00- przewidywane oceny klasyfikacji rocznej.

 

Warunki szczególne do Ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia: 14.000 zł
Składka 45 zł.
 
Jeżeli dziecko wyczynowo uprawiania sport poza szkołą, składka wzrasta o 20 % i wynosi 54 zł.