SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

13.09.2021r. od godz. 16.30 - spotkania organizacyjne

15.11.2021r. godz.17.00 - bieżące wyniki postępów uczniów w nauce i zachowaniu oraz przewidywane oceny ndst  w klasach programowo najwyższych 

13.12.2021r. - przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej ocen klasyfikacji za I semestr klas programowo najwyższych 

07.01.2022r. - przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przewidywanych ocen ndst    i nkl  za I semestr wszystkich pozostałych klas 

31.01.2022r. godz.17.00 - podsumowanie wyników postępów uczniów w nauce i zachowaniu po I semestrze 

28.03.2022r. godz.17.00 - bieżące wyniki postępów uczniów w nauce i zachowaniu oraz przewidywane oceny roczne klas programowo najwyższych 

30.05.2022r. godz.17.00 - przewidywane oceny klasyfikacji rocznej.  

Warunki szczególne do Ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia: 14.000 zł
Składka 45 zł.
 
Jeżeli dziecko wyczynowo uprawiania sport poza szkołą, składka wzrasta o 20 % i wynosi 54 zł.