SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

12.09.2022r. Spotkania organizacyjne Godz. 16.30  aula szkolna kl. I –sze VII LO, przejście do sal wg harmonogramu Godz. 17.00  aula szkolna kl. I –sze TECHNIKUM, przejście do sal wg harmonogramu Godz. 17.30  aula szkolna klasy maturalne.

14.11.2022r. godz.17.00 - Bieżące wyniki postępów uczniów w nauce i zachowaniu oraz przewidywane oceny ndst/ nkl w klasach programowo najwyższych . Podczas zebrań z rodzicami, a w przypadku nieobecności wysłanie informacji przez mobi-dziennik z prośbą o potwierdzeni odbioru  

12.12.2022r. -  Konsultacje przewidywanych nkl i ndst w pozostałych klasach, a w przypadku nieobecności wysłanie informacji przez Mobi dziennik z prośbą o potwierdzeni odbioru

19.12.2022r. - Poinformowanie za pośrednictwem mobi dziennika rodziców o wynikach klasyfikacji za I semestr w klasach programowo najwyższych  

30.01.2023r. godz.17.00 - Podsumowanie wyników postępów uczniów w nauce i zachowaniu po I semestrze  

27.03.2023r. godz.17.00 - Bieżące wyniki postępów uczniów w nauce i zachowaniu oraz przewidywane oceny roczne klas programowo najwyższych 

29.05.2023r. godz.17.00 - Przewidywane oceny klasyfikacji rocznej.  

Dodatkowe informacje

Wystawienie ocen w klasach programowo najwyższych sem I - do 15 grudnia 2022r.

Wystawienie ocen w klasach pozostałych sem I - do 5 stycznia 2023r.

Wystawienie ocen w klasach programowo najwyższych sem II - do 21 kwietnia 2023r.

Wystawienie ocen w klasach programowo najwyższych sem II - do 16 czerwca 2023r.

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

31.10,2.01,2.05,9.06

Dni przeznaczone na organizację matur

4.05.23r. j. polski

5.05.23r. j. angielski

8.05.23r. matematyka

Dni przeznaczone na egzamin zawodowy teoretyczny  /praktyczny

12.01.23r.

5.06.23r. 

Ubezpieczenie: 45 zł Warunki ubezpieczenia dostępne u wychowawców klas, płatność do 30.09.22r.