Podręczniki po szkole podstawowej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM

Podręczniki po gimnazjum

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - Klasa policyjna
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - Klasa psychologii społecznej
TECHNIKUM – technik ekonomista
TECHNIKUM – technik logistyk
TECHNIKUM – technik przemysłu mody
TECHNIKUM – technik organizacji reklamy

W klasie II B psychologii społecznej oraz we wszystkich drugich technikum
Podręcznik Password 1, autor L. Edwards, M.Rosińska wydawnictwo Macmillan