Obraz PKP Cargo

PKP Cargo SA – publiczny operator kolejowych przewozów towarowych. Spółka utworzona została przez Polskie Koleje Państwowe na bazie:
♦ Sektora Przewozów Towarowych PKP, Katowice (1998-2001);
♦ wcześniej Dyrekcji Trakcji i Zaplecza Warsztatowego w Krakowie (1997-1998);
♦ wcześniej lokomotywowni, wagonowni;
♦ jak też stacji towarowych,
oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 września 2000 o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” . PKP S.A. posiada 2,47% akcji spółki, pozostałe akcje natomiast zostały przewłaszczone na rzecz Skarbu Państwa na zabezpieczenie gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa w związku z restrukturyzacją finansową PKP S.A.

PKP Cargo czarteruje dwa morskie promy klejowo - samochodowe MF Kopernik i MF Jan Śniadecki wykorzystywane do obsługi połączeń ze Szwecją na linii Świnoujście - Ystad. Planowany był jeszcze jeden czarter promu kolejowego.