Obraz Sped-Trans

SPED-TRANS jest firmą prywatną zarejestrowaną w 1992 roku i przekształconą w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w 1994 roku.Od początku istnienia firma zajmuje się spedycją i drogowym transportem międzynarodowym. Czas ponad 10 lat istnienia został wykorzystany do stworzenia silnych więzi gospodarczych z naszymi klientami oraz partnerami zagranicznymi. Inwestycje w zastosowania technik informatycznych w transporcie i spedycji owocuje szerszym zakresem kontroli przesyłek w drodze oraz pozwala obniżać koszty i przedstawiać bardziej atrakcyjne oferty. Od kilku lat zakres oferty został poszerzony o organizację odpraw celnych oraz magazynowanie przesyłek celnych.

Obszarem działania SPED-TRANS jest terytorium całej Europy. Największa ilość przewozów jest wykonywana między Polską a: Włochami, Francją, Niemcami, Szwajcarią oraz krajami WNP oraz w tranzycie przez Polskę.W swojej działalności SPED-TRANS opiera się na Konwencji CMR, Konwencji IRU oraz Polskich Ogólnych Warunkach Spedycyjnych. SPED-TRANS jest wieloletnim członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.