Serdecznie zapraszamy na spotkania szkoleniowe dla rodziców organizowane w ramach poradnianej inicjatywy jaką jest „Szkoła dla rodziców”.

W ramach spotkania proponujemy prelekcję - wykład tematyczny, dyskusję a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Każde ze spotkań to szansa na wzbogacenie swoich umiejętności wychowawczych jak również wzajemnej wymiany doświadczeń, wzmocnienie swojej skuteczności rodzicielskiej oraz konstruktywną rozmowę o trudnościach współczesnej młodzieży.

Spotkania będą odbywać się z pomocą platformy Microsoft Teams, a prowadzić je będą pracownicy poradni.  

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 3 marca 2021 roku o godzinie 16.00 a poświęcone będzie zjawisku cyberprzemocy wśród młodzieży oraz higienie cyfrowej w czasie edukacji zdalnej - poprowadzą je psycholodzy Poradni Agata Susek-Kaczyńska oraz Magdalena Konieczna.

Link do pierwszego spotkania w dniu 3 marca poniżej:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTljMDllMzgtNDhkYy00ZWUwLWJlNDgtNDRjMWEyNzA0Zjcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272cd0f4b-f830-42c2-8fcf-389059977eb2%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b993b0-1e2a-4890-bd06-0d6f8e8888ee%22%7d>

 

Udział w spotkaniach „Szkoła dla rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia; nie ma konieczności uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, może uczestniczyć jedynie w jednym, wybranym przez siebie.

Szczegóły dotyczące spotkań dostępne na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl oraz facebooku poradnianym.

 

Zapraszamy

Wojciech Żywczok – dyrektor

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu

Plac Klasztorny 2,

tel.32 2819405

Serdecznie dziękujemy za Wasze dotychczasowe zaangażowanie w zbiórkę baterii, organizowanej w bibliotece szkolnej w ramach I Cyklu Ogólnopolskiego Projektu Ekologicznego Edukujemy – Pomagamy. Znowu udowodniliście, że Wasze bateryjne serducha biją mocno i nieprzerwanie:) Z radością informujemy, że przystąpiliśmy do II cyklu zbiórki baterii i jak zwykle wybraliśmy grupę Wolontariat. W tej edycji wspieramy Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach. Zbiórka odbywa się w bibliotece szkolnej.

Przesyłamy pozdrowienia i czekamy na baterie:)
Nauczyciele  bibliotekarze.

baterie

przybliżenieANNA ŻYŁA- Wystawa malarstwa „PRZYBLIŻENIE”” w SqArt Gallery -Bytom ul. Wrocławska 32/34, II piętro

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa w dniu 4 marca 2021 roku o godz.18.00 do SqArt Gallery w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 32/34, gdzie odbędzie się otwarcie wystawy malarstwa częstochowskiej artystki malarki wystawiającej w kraju i najczęściej we Włoszech - ANNY ŻYŁY, której autorka nadała tytuł: „PRZYBLIŻENIE”. Wstęp będzie wolny od opłat.

Znamienny i wieloznaczeniowy jest tytuł Wystawy, tak, jak i twórczość artystki, która zainspirowana jest Naturą. Autorkę prac malarskich interesują różne, na pozór banalne motywy i elementy Natury, które zmienia czas i działalność człowieka w kontekście rozwoju cywilizacyjnego na Ziemi.

Zaobserwowane zjawiska interpretuje na płótnie oraz w malarstwie naściennym jako kompozycje oparte na własnych emocjach, bogatych  gamach kolorystycznych i własnej logice kreacji formy, by doszukiwać się skrywanych przez Naturę tajemnic.

Zwiedzający wnikając w twórczość artystki będą mogli razem z Nią wzajemnie wzbogacać się emocjonalnie i wykazywać PRZYBLIŻENIE do odbioru sztuki malarstwa na żywo używając serca i intelektu.

Poprzez warstwę wizualną artystka skłania do odczytania  innych pozytywnych aspektów ukrytych  w swoich dziełach plastycznych.

Po długim czasie lockdawnu następuje PRZYBLIŻENIE się do Natury i do SqArt Gallery w Bytomiu.

W dniu otwarcia Wystawy będzie możliwość indywidualnego spotkania i rozmowy z Artystką.

Wystawę będzie można zwiedzać on- line na stronie www.sqart.pl.

W czasie dwumiesięcznego trwania Wystawy galeria umożliwi jej zwiedzania z marszandem i historykiem sztuki SqArt Gallery. Prace artystki będą również do nabycia.

*Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zwiedzania galerii dotyczącym obostrzeń i profilaktyki COVID-19, który dostępny jest na stronie www.sqart.pl w zakładce KONTAKT.

 

 

ekoczynni

Jesteś kreatywny i masz dobre pomysły? Temat ochrony środowiska nie jest Ci obojętny? Chcesz by Twoje pomysły dotarły do milionów odbiorców? Stwórz plakat promujący ochronę środowiska lub świadomość ekologiczną tak, aby przekaz trafił do Twoich rówieśników. Zwycięskie prace zostaną wypromowane w Internecie oraz zaprezentowane w przestrzeni największych polskich miast. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele bibliotekarze (piszcie na mobi:)