Kochani,
choć Walentynki już za nami, w bibliotece szkolnej czeka Was, być może, najciekawsza randka w życiu…
„Randka w ciemno z książką” to zabawa polegająca na możliwości wypożyczenia książki bez wiedzy o jej autorze, tytule oraz okładce.
Książki są zapakowane w papier, na każdej z książek widnieje karteczka, która zachęca, aby to właśnie ją Czytelnik zabrał ze sobą.
Jeżeli zakochasz się w wypożyczonej książce możesz ją sobie zostawić:) wystarczy, że przyniesiesz na wymianę inną -tez opakowaną i opatrzoną karteczką mającą zachęcić do randki właśnie z tą książką.
Ręczne opisy oraz opakowania książek przygotowały uczennice klasy 3BT pod opieką pań bibliotekarek. 

Randka z książką

Wybory

Rekrutacja kandydatów ubiegających się o mandat Radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024-2026 rozpoczyna się z dniem 22 grudnia 2023 r. i potrwa do 25 lutego 2024 r.

Ogłoszenie listy nowo wybranych radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
w kadencji 2024-2026 nastąpi do 22 marca 2024 r.

Kalendarz wyborczy w wyborach do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego na lata 2024-2026 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego trwa 2 lata i rozpoczyna się z dniem ogłoszenia wyniku wyborów, zaś kandydatem może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. w dniu wyborów ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 lat;

 2. zamieszkuje na terenie województwa śląskiego;

 3. działa na rzecz młodzieży z terenu województwa śląskiego w młodzieżowych radach jednostek samorządu terytorialnego, samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządach studenckich, organizacjach pozarządowych, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest działalność na rzecz dzieci
  i młodzieży lub działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
  u wychowania;

 4. wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Śląskiego, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wyraża także rodzic lub opiekun prawny.

Zgłoszenia kandydatów na radnych dokonywane są przez:

 1. młodzieżowe rady gmin lub młodzieżowe rady powiatów z terenu województwa śląskiego;

 2. samorządy uczniowskie szkół ponadpodstawowych lub samorządy studenckie uczelni wyższych, mających swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego;

 3. osoby fizyczne.

Każdy z podmiotów, o których mowa powyżej może dokonać zgłoszenia maksymalnie trzech kandydatów, a osoba fizyczna jednego kandydata.

Wybory przeprowadzi komisja wyborcza poprzez losowanie w każdej z poszczególnych grup,
o których mowa powyżej, osobno dla każdego okręgu wyborczego. Podział województwa na okręgi wyborcze, liczba mandatów przypadająca na dany okręg w każdej z grup zgłoszeń stanowi załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia.

Formularz zgłoszeniowy kandydata ubiegającego się o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024-2026, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia w wersji papierowej wraz z załącznikami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie
z napisem: NIE OTWIERAĆ! osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w godzinach pracy Urzędu) lub odesłać pocztą na adres: Departament Edukacji i Spraw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice, z dopiskiem: Nabór kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Dodatkowych informacji w sprawach związanych z naborem do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024-2026 udzielają pracownicy departamentu Edukacji
i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach (tel. 032 77 40 596, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Złoty Indeks AEH! Co zrobić, aby wygrać

Napisz esej na temat „Społecznie wykluczeni, jak otworzyć ludzi na świat?”
Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursu i dołącz pracę do 30 kwietnia 📅

🎁 Co zyskasz? Indeks na studia ❗️na wybrany przez laureata ❗️ kierunek i stypendium o wartości czesnego na cały okres studiów! 💰📜

Szczegółowe informacje o konkursie znajdziesz na stronie
➡️ https://indeks.vizja.pl/

Nie zwlekaj! Dołącz do grona zdolnych studentów i zgłoś się do konkursu o Złote Indeksy!
🚀🎓