Prezydent Miasta Bytomia Decyzją ANR.6844.17.2012 z dnia 15 października 2012 r. ustanowił na rzecz Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Bytomiu prawo trwałego zarządu nieruchomością położoną w Bytomiu przy ul. Webera 6, stanowiącą działki gruntu nr 155/69 i 156/69 o łącznej powierzchni 1 765,00 m2 objęte księgą wieczystą nr KA1Y/00010769/4.

Nieruchomość stanowi własność gminy Bytom.

 

Wartość majątku (stan na 31.12.2020):

Budynki i budowle - 1 042 071,54

Grunty - 70 600,00

Środki trwałe - 1 840 761,26

Pozostałe środki trwałe - 1 374 693,23

Zbiory biblioteczne - 157 637,77

Wartości niematerialne i prawne - 100 834,22

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 24 marzec 2021 19:35 Robert Tomalak
Artykuł został zmieniony. środa, 24 marzec 2021 19:36 Robert Tomalak