Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Bytomiu przy ul. Webera 6 został utworzony Uchwałą nr XXIV/340/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2012 r.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.