Sekretariat/Sekretarz Szkoły

Księgi uczniów
Arkusze ocen
Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
Rejestr wydanych świadectw
 
Kadry

Rejestr wniosków o postępowanie kwalifikacyjne

Rejestr  zaświadczeń o akceptacji  komisji kwalifikacyjnej

Rejestr aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

Rejestr odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

  
Księgowość
Rejestr list płac
Rejestr zaświadczeń o wynagrodzeniach
Rejestr poleceń księgowań
Rejestr rachunków RDW
 
Kierownik gospodarczy
Rejestr udzielanych zamówień publicznych
 
Pedagodzy
Rejestr uczniów uprawnionych do pomocy materialnej
 
Archiwum
Dokumenty archiwalne w tym m.in.:

- arkusze ocen,

- dzienniki lekcyjne,

- protokoły egzaminów dojrzałości,

- protokoły egzaminów zawodowych

- akta osobowe

- dokumentacja księgowa

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.