Szukaj

Nasza galeria zdjęć

Napisz do nas

E-mail 
Temat 
Wiadomość 
Proszę przepisać. vvnfffnm Pomóż walczyć ze SPAMem!
    

Informacje dla rodziców

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

13.09.2017r. godz. 16.30  -  spotkania organizacyjne 

06.11.2017r. godz.17.00 -  bieżące wyniki postępów uczniów w nauce i zachowaniu oraz przewidywane oceny ndst. w klasach programowo najwyższych 

11.12.2017r. – przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej ( w wyjątkowych sytuacjach tradycyjnej) ocen klasyfikacji za I semestr klas programowo najwyższych oraz przewidywanych  oceny ndst. za I semestr w pozostałych klasach

22.01.2018r. godz.17.00 – podsumowanie wyników postępów uczniów w nauce i zachowaniu po I semestrze

26.03.2018r. godz.17.00 - bieżące wyniki postępów uczniów w nauce i zachowaniu oraz przewidywane oceny końcoworoczne klas programowo najwyższych

28.05.2018r. godz.17.00 - przewidywane oceny klasyfikacji rocznej.          

UBEZPIECZENIE

Warunki szczególne do Ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia: 14.000 zł
Składka 45 zł.
 
Jeżeli dziecko wyczynowo uprawiania sport poza szkołą, składka wzrasta o 20 % i wynosi 54 zł.

Jak do nas trafić?

Zespół Szkół

Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących

ul. Webera 6, 41-902 Bytom

tel. 32 281 03 88, 32 282 34 82

email: szkola@zsaeio.bytom.pl