Szukaj

Nasza galeria zdjęć

Napisz do nas

E-mail 
Temat 
Wiadomość 
Proszę przepisać. qhaejwdm Pomóż walczyć ze SPAMem!
    

Pedagog/Psycholog

Godziny pracy

 

 

Pedagog szkolny

mgr Bożena Szarzyńska

 

Pedagog szkolny

mgr Izabela Tomczyk

 

Psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

    mgr Agnieszka Sadowska

 

 

Poniedziałek

 

 

10.30-15.00

 

08.30-14.45

 

11.15-14.15

 

Wtorek

 

 

08.30-11.30

 

10.30-14.30

 

-

 

Środa

 

 

10.30-15.00

 

08.30-11.15

 

-

 

Czwartek

 

 

10.30-15.00

 

08.30-11.00

 

-

 

Piątek

 

 

8.30-11.00

 

10.30-14.45

 

7.45-10.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na spotkanie "III Edycji Szkoły Dla Rodziców" organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu. Temat najbliższego spotkania: 

„Tabletowe dzieciństwo"

– jak osiągać równowagę w korzystaniu z multimediów”

Zajęcia prowadzą pracownicy Poradni – Joanna Berek, Małgorzata Hylińska.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 (środa) o godzinie 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 12.

Spotkania w ramach "Szkoły Dla Rodziców" są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia.   


 Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na spotkania, organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu,  "III Szkoły Dla Rodziców" .

  

Jeśli chcesz doskonalić swoje umiejętności rodzicielskie,

by dobrze wychować swoje dziecko zapraszamy na spotkania prowadzone przez psychologa           i pedagoga   w ramach

„III  Szkoły Dla Rodziców 2017-2018”

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Bytomiu

Data

Tematyka

Osoby prowadzące

18

października 

2017

godz. 16.30

Przyczyny niepowodzeń szkolnych

Jolanta Bobulska

Aneta Jendrzej

15

listopada

2017

godz. 16.30

Karmić z głową

– wpływ żywienia na funkcjonowanie dziecka

Agnieszka Niżnik-Golda

Martyna Murek-Woźny

20

grudnia

2017

godz. 16.30

Dziecko w sytuacji rozwodu – rozstania rodziców.

Co warto wiedzieć aby je zrozumieć i efektywnie wspierać ?

Agata Susek-Kaczyńska

Magdalena Konieczna

17

stycznia

2018

godz. 16.30

Poczytam, poczytamy, poczytasz … czyli jak zachęcić dzieci do czytania

Joanna Świerczek Anna Niepsuj

 

 

21

lutego

2018

godz. 16.30

Jak motywować dziecko             do nauki

Katarzyna Czwiertnia Szurgacz Jolanta

 

 

21

marca

2018

godz. 16.30

 

 

Wsparcie dziecka – ucznia

w rodzinie

Mrowiec Ilona Płoska Iwona

18

kwietnia

2018

godz. 16.30

Tabletowe dzieciństwo

– jak osiągnąć równowagę w korzystaniu z multimediów

 

 

Małgorzata Ficek Małgorzata Hylińska

16

maja

2017

godz. 16.30

Dziecko w szkole

rozwijanie funkcji poznawczych niezbędnych w procesie

uczenia się

Agnieszka Niżnik-Golda

Joanna Domańska

 

 

Zajęcia prowadzą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu. Odbywają się one w sali Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 12  w trzecią środę miesiąca o godzinie 16.30.

W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny, dyskusję, a po spotkaniu chętnych zapraszamy na indywidualne konsultacje.

Spotkania Szkoły Dla Rodziców” są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Nie musicie także Państwo uczestniczyć we wszystkich. Wybierzcie tematykę, która Was interesuje.

Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej www.ppp.bytom.pl lub u koordynatora „Szkoły” Pani Agata Susek-Kaczyńska – tel. 32 2819405


 

Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r.  – „Wyprawka szkolna”
 
 
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom:
 
1)     słabowidzącym,
 
2)     niesłyszącym,
 
3)     słabosłyszącym,
 
4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 
5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 
6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 
7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 
8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7
 
- posiadającym  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 
Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:
 
złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Wniosek składa się w terminie ustalonym przez prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Wnioski należy składać do pedagoga szkolnego pokój nr 13
 
 
Termin złożenia wniosku upływa 7 września 2017 r.
 
 Do wniosku należy dołączyć:
 
- kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa powyżej.
 
 
Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń dokonują zakupu podręczników. Realizacja zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r. Zakupy nie obejmują wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.
 
Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

 

GDZIE SZUKAC POMOCY?

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  BYTOM, UL ROSTKA 16, TEL. 322819405

 

 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ARKA MED”, BYTOM, UL. ARKI BOZKA 15, TEL. 322818419

 

 • CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIU UZALEZNIENIOM, BYTOM, UL. TARNOGÓRSKA 3, TEL 327877522 

 

 • HOSTEL DLA OSÓB DOSWIADCZONYCH PRZEMOCĄ, BYTOM, UL. TARNOGÓRSKA 3, TEL 323890077

 

 • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO, BYTOM, POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 38, TEL. 323871451

 

 • NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW PRAKTYKÓW ODDZIAŁ ŚLĄSKI, BYTOM, UL. CHRZANOWSKIEGO 19/2, TEL 322814360

 

 • ŚLĄSKIE CENTRUM INFORMACJI O SEKTACH I GRUPACH PSYCHOMANIPULACYJNYCH , CHORZÓW, UL. OMAŃKOWSKIEJ 1, TEL 501487344

 

 • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEZY, SOSNOWIEC , UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ 3, TEL. 327207700

 

 • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE, UL. STRZELCÓW BYTOMSKIECH 16, TEL 323886700

 

 • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, SOSNOWIEC , UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ 3, TEL. 327207700

 

 • MIEJSKI RZECZNIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , BYTOM, RYNEK 26/5, TEL. 323883347

 

 • CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO „FENIKS”, ZABRZE, UL. GRUNWALDZKA 46, TEL. 322733211

 

 • OŚRODEK LECZENIA NERWIC I ZABURZEŃ ODZYWIANIA „DABRÓWKA”, GLIWICE, UL. ASNYKA 10, TEL. 322383470

 

 • „TOTU” TARNOGÓRSKI OSRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ, PROFILAKTYKI I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ, TARNOWSKIE GÓRY, UL. KARŁUSZOWIEC 11, TEL. 327690001

 

 

 

INNE  INSTYTUCJE  POMOCOWE

  

 

 • POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA, BYTOM, UL MONIUSZKI 25, TEL. 323972626

 

 • PROKURATURA REJONOWA, BYTOM UL. SĄDOWA 2, TEL 322811431

 

 • ZESPÓŁ KURATORÓW SADOWYCH –SĄD REJONOWY , BYTOM UL. SĄDOWA 2, TEL3966935

 

 • CAŁOROCZNA NOCLEGOWNIA MIEJSKA, BYTOM UL. KOSYNIERÓW 26, TEL. 323876389

 

 • POWIATOWY URZAD PRACY, BYTOM, UL. ŁAGIEWNICKA 15, TEL. 322813307

 

 • KOMENDA MIEJSKA POLICJI, BYTOM, UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 74, TEL 323888200

 

 • BYTOMSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH „ODRODZENIE”, BYTOM, UL. WROCŁAWSKA 5/13, TEL 322806000

 

 

 • MŁODZIEZOWE BIURO PRACY OHP, RADZIONKÓW , UL. KUZAJA 19, TEL 322890883 WEW. 8

 

 • OSRODEK DIAGNOSTYKI I TERAPI AIDS, CHORZÓW, UL. ZJEDNOCZENIA 10, TEL. 322413255

 

 

 

TELEFONY ZAUFANIA 

 

 • 116-111 TELEFON ZAUFANIA DLA DZIEICI MŁODZIEZY

 

 • 800121212 DZIECIECY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

 

 • 801120002 TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”

 

UZALEŻNIENIA DOPALACZE, SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE , ALKOHOL 

 

 

 • 800060800 INFOLINA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

 • 116-111 TELEFON ZAUFANIA DLA DZIEICI MŁODZIEZY

 

 • 800100100 TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

 

 • 800121212 DZIECIECY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

 

 • 112 NUMER ALARMOWY OBOWIĄZUJACY NA TERENIE CAŁEJ UNI EUROPEJSKIEJ

 

 • INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA, DR BEATA DĄBKOWSKA, SOSNOWIEC, TEL.  322661145, 600071507, 326341230

 

 • 801199990 OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA (NARKOTYKI)

 

 • 800120289 INFOLINIA STOWARZYSZENIA KARAN( NARKOTYKI)

 

 • CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIU UZALEZNIENIOM, BYTOM, UL. TARNOGÓRSKA 3, TEL 327877522

 

 • GMINNA KOMISJA DO SPRAW ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, BYTOM, UL. TARNOGÓRSKA 3, TEL 322813089

 

 • FUNDACJA DOM NADZIEI, STACJONARNY OŚRODEK TERAPEUTYCZNY DLA MŁODZIEZY UZALEZNIONEJ, BYTOM UL. KONSTYTUCJI 9, TEL. 322860623

 

 • PORADNIA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ, BYTOM, UL. KOZIOŁKA 3, TEL 327936647

 

 • BYTOMSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH „ODRODZENIE”, BYTOM, UL. WROCŁAWSKA 5/13, TEL 322806000

 

 • TOTU” TARNOGÓRSKI OSRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ, PROFILAKTYKI I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ, TARNOWSKIE GÓRY, UL. KARŁUSZOWIEC 11, TEL. 327690001

 

 • OŚRODEK TERAPII I PSYCHOEDUKACJI UZALEŻNIEŃ „KOMPAS”, BEDZIN , UL. MODRZEJEWSKIEGO 27, TEL. 327300444

 

 • BYTOMSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH „ODRODZENIE”, BYTOM, UL. WROCŁAWSKA 5/13, TEL 322806000

Jak do nas trafić?

Zespół Szkół

Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących

ul. Webera 6, 41-902 Bytom

tel. 32 281 03 88, 32 282 34 82

email: szkola@zsaeio.bytom.pl

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 5 w ZSAEiO w Bytomiu jest na 23 miejscu w województwie śląskim i 133 miejscu w Polsce w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".